نگاهی به کیفیت مجازات محاربه در فصلنامه «فقه و حقوق نوین»

نگاهی به کیفیت مجازات محاربه در فصلنامه «فقه و حقوق نوین»

ششمین شماره فصلنامه علمی «فقه و حقوق نوین» به صاحب‌امتیازی انجمن ایرانی حقوق اداری منتشر شد.
نشریه شیعه‌پژوهی در پله 20

نشریه شیعه‌پژوهی در پله 20

بیستمین شماره از نشریه شیعه‌پژوهی به صاحب‌امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب به زیور طبع آراسته شد.
فصلنامه حکمت اسلامی در ایستگاه 28

فصلنامه حکمت اسلامی در ایستگاه 28

بیست و هشتمین شماره از فصلنامه حکمت اسلامی به صاحب‌امتیازی مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.
شماره ۱۰۷ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» منتشر شد

شماره ۱۰۷ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» منتشر شد

شماره ۱۰۷ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» از سوی پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
دوفصلنامه «فلسفه تحلیلی» به ایستگاه 39 رسید

دوفصلنامه «فلسفه تحلیلی» به ایستگاه 39 رسید

سی و نهمین شماره دوفصلنامه تخصصی «فلسفه تحلیلی» به مدیرمسئولی هادی صمدی منتشر شد.
بررسی مبانی رجالی محدث نوری در فصلنامه «سفینه»

بررسی مبانی رجالی محدث نوری در فصلنامه «سفینه»

هفتادمین شماره فصلنامه علمی ترویجی «سفینه» به صاحب‌ امتیازی مؤسسه فرهنگی نبأ مبین منتشر شد.
انتشار 10 اثر پژوهشی جدید از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه

انتشار 10 اثر پژوهشی جدید از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه

پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای حل علمی چالش‌های دستگاه قضایی و موضوعات مهم حوزه حقوقی و قضایی کشور، ده اثر علمی – پژوهشی جدید منتشر کرد که از آن جمله می‌توان به بررسی حق تحقیق نیروی انتظامی در اعمال منافی عفت و امکان‌سنجی دادرسی الکترونیک در دعاوی خانواده اشاره کرد.
دهمین شماره «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی» منتشر شد

دهمین شماره «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی» منتشر شد

دهمین شماره از دوفصلنامه «پژوهشنامه روان شناسی اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه قرآن و حدیث با شش مقاله روان‌شناسی اسلامی منتشر شد.
مجموعه مقالات همایش «چالش کرونا و زندگی مؤمنانه» منتشر شد

مجموعه مقالات همایش «چالش کرونا و زندگی مؤمنانه» منتشر شد

مجموعه مقالات و نشست‌های تخصصی همایش بین‌المللی «چالش کرونا و زندگی مؤمنانه» به همت دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در 782 صفحه و 14 فصل منتشر شد. 
شماره 37 فصلنامه «صدرا» منتشر شد

شماره 37 فصلنامه «صدرا» منتشر شد

شماره 37 فصلنامه علوم انسانی اسلامی «صدرا» ویژه اندیشه‌های آیت‌الله مصباح یزدی در تابستان 1400 منتشر شد.