بررسی اندیشه سیاسی داعش در فصلنامه «اندیشه سیاسی در اسلام»

بررسی اندیشه سیاسی داعش در فصلنامه «اندیشه سیاسی در اسلام»

گروه اندیشه ــ نوزدهمین شماره فصلنامه علمی «اندیشه سیاسی در اسلام» ویژه بهار 98 به صاحب‌امتیازی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی منتشر شد.
فصلنامه «معرفت ادیان» در ایستگاه ۳۹/ بررسی تطبیقی لوگوس در مسیحیت و کلمه در قرآن

فصلنامه «معرفت ادیان» در ایستگاه ۳۹/ بررسی تطبیقی لوگوس در مسیحیت و کلمه در قرآن

گروه اندیشه ــ سی و نهمین شماره از فصلنامه «معرفت ادیان» به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مدیر مسئولی سیداکبر حسینی قلعه بهمن و سردبیری محمدعلی شمالی به زیور طبع آراسته شد.
جایگاه دین در پارادایم سایبری در جدیدترین شماره ماهنامه «معرفت»

جایگاه دین در پارادایم سایبری در جدیدترین شماره ماهنامه «معرفت»

گروه اندیشه ــ دویست و شصتمین شماره از ماهنامه «معرفت» به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مدیر مسئولی حجت‌الاسلام سیداحمد رهنمایی و سردبیری ابوالفضل ساجدی به زیور طبع آراسته شد.
بررسی انحرافات پولس در مسیحیت در ماهنامه «معرفت»

بررسی انحرافات پولس در مسیحیت در ماهنامه «معرفت»

گروه اندیشه ــ دویست و شصتمین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» شامل 9 مقاله منتشر شد.
فصلنامه «آیین حکمت» در پله 40/ مکان و خلأ در فلسفه سینوی

فصلنامه «آیین حکمت» در پله 40/ مکان و خلأ در فلسفه سینوی

گروه اندیشه ــ چهلمین شماره از فصلنامه «آیین حکمت»، به صاحب امتیازی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مدیرمسئولی شمس‌الله مریجی و سردبیری یارعلی کرد فیروزجائی برگزار می‌شود.
بررسی فلسفه تربیتی انتظار در فصلنامه «پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»

بررسی فلسفه تربیتی انتظار در فصلنامه «پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»

گروه اندیشه ـ چهل و سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی» شامل 6 مقاله منتشر شد.
«آموزه‌های فلسفه اسلامی» در ایستگاه 24/ دیدگاه ملاصدرا درباره لوح محفوظ

«آموزه‌های فلسفه اسلامی» در ایستگاه 24/ دیدگاه ملاصدرا درباره لوح محفوظ

گروه اندیشه ــ بیست و چهارمین شماره از دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی «آموزه‌های فلسفه اسلامی»، به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مدیر مسئولی سیدحسن وحدتی شبیری و سردبیری رضا اکبریان منتشر شد.
بررسی نظام کنترل اجتماعی براساس فقه در «اسلام و مطالعات اجتماعی»

بررسی نظام کنترل اجتماعی براساس فقه در «اسلام و مطالعات اجتماعی»

گروه اندیشه ــ بیست و یکمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» ویژه بهار و تابستان 98 منتشر شد.
جدیدترین دوفصلنامه «معرفت سیاسی» منتشر شد/ بررسی اضلاع توحید عملی در سیاست اسلامی

جدیدترین دوفصلنامه «معرفت سیاسی» منتشر شد/ بررسی اضلاع توحید عملی در سیاست اسلامی

گروه اندیشه ـ بیست و یکمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «معرفت سیاسی» شامل 6 مقاله علمی منتشر شد.
بررسی رابطه الفاظ، معانی و حقایق قرآن از منظر صدرالمتالهین در ماهنامه «معرفت»

بررسی رابطه الفاظ، معانی و حقایق قرآن از منظر صدرالمتالهین در ماهنامه «معرفت»

گروه اندیشه ـ دویست و پنجاه و نهمین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» شامل هشت مقاله منتشر شد.
1