برچسب ها

بنیاد خیرین حوزه‌های علمیه در زمینه موقوفات هیچ تعهدی ندارد

مدیرعامل بنیاد خیرین حوزه‌های علمیه بیان کرد: بنیاد خیرین در زمینه موقوفات هیچ تعهدی ندارد و به اعتقاد ما تامین معاش طلبه‌ای که به علت مشکلات اقتصادی قصد ترک درس و طلبگی را دارد نسبت به ساخت مدرسه و وقف ساختمان بدین منظور، اولویت دارد.
کد خبر: ۴۰۷۸۸۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

تأسیس بنیاد خیرین حوزه‌های علمیه در راستای رفع موازی‌کاری کمک خیرین

مدیر عامل بنیاد خیرین حوزه‌های علمیه گفت: گاهی مشاهده می‌شد در یک زمینه چند نفر از خیران سرمایه گذاری می‌کردند و موضوعات دیگر یا سایر بخش‌های کمک به حوزه‌های علمیه مورد غفلت واقع می‌شد؛ در همین راستا یکی از رسالت‌های بنیاد خیرین جلوگیری از موازی کاری‌های کمک خیرین به حوزه‌های علمیه است که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است.
کد خبر: ۴۰۱۷۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱